Kuzey Halep’teki Bağımsız Doktorlar Derneğine bağlı Azaz sağlık ocağı ayda yaklaşık 2850 hastaya 3850 tıbbi hizmet ve danışmanlık sağlamaya devam etmektedir.

Merkezde verilen hizmetler:

İç hastalıkları, doğum, laboratuvar, ücretsiz ilaç sağlayan bir eczaneye ek olarak aşılar.

Merkezde yetersiz beslenen çocuklara tedavi ve inceleme ekipleri ile toplum sağlığı çalışanlarından oluşan bir ekip vardır.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Do you have questions? Call or visit us.

info@ida-org.com

Newsletter

Get latest news & update

Quick Links

© 2023 – IDA. All rights reserved.

Designed by SKRPTAT