Birinci basamak sağlık merkezlerinin rolünü güçlendirerek tüm bölgelerde temel sağlık hizmetlerine eşit erişim sağlamak ve ikinci basamak sağlık merkezlerine sevk işlemlerini net bir şekilde belirleyip sağlamak Suriye’deki yıkılmış sağlık sektörünün yeniden inşasındaki ilk aşamayı oluşturur

IDA, temel sağlık hizmetlerinin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayan tüm sağlık hizmetlerinin sağlanmasının önemini kabul eder ve uyruğu, yaşı, sosyal veya ekonomik durumu ve ırkı ne olursa olsun tüm topluma eşit olarak bu hizmetleri sağlar.

Bu merkezler, personel becerilerini geliştirerek ve sürekli kurs ve atölye çalışmaları yaparak geliştirilmektedir. Kapsamlı sağlık hizmetleri, yeterli eğitimli hekim, hemşire, teknisyen ve sağlık çalışanlarının sağlanmasına ve dağıtımına dayanmaktadır.

IDA, destekleyici kuruluşlarla işbirliği içinde Suriye genelinde 14 temel sağlık tesisi ve 7 mobil klinik işletmektedir.

Bu sağlık merkezleri, bu alandaki tüm hastalara temel sağlık hizmeti sunmaktadır. Her merkezde bir iç hastalıkları kliniği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Pediatri kliniği, toplum sağlığı kliniği ve ücretsiz ilaç sağlayan bir eczane bulunmaktadır.

IDA 2017 boyunca kapsadığı kamplarda ve yerleşim merkezlerinde 524.544’den fazla birinci basamak sağlık hizmeti sunmuştur.

Bölüm hizmetleri

Temel sağlık hizmetleri 524,544

Çalışma saatleri

Cumartesi – Perşembe 9:00  –  16:30
Acil 7/24 H

Adres

Share This Story