Kuzey Halep’teki Bağımsız Doktorlar Derneğine bağlı Azaz sağlık ocağı ayda yaklaşık 2850 hastaya 3850 tıbbi hizmet ve danışmanlık sağlamaya devam etmektedir.

Merkezde verilen hizmetler:

İç hastalıkları, doğum, laboratuvar, ücretsiz ilaç sağlayan bir eczaneye ek olarak aşılar.

Merkezde yetersiz beslenen çocuklara tedavi ve inceleme ekipleri ile toplum sağlığı çalışanlarından oluşan bir ekip vardır.