Biz kimiz?

IDA, dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, politik görüş farklılığı gibi nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeden çatışmalardan, doğal afetlerden ve salgın hastalıklardan etkilenen kişilere tıbbi ve insani yardım sağlayan uluslararası bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. IDA 2012 yılında Suriye’deki sağlık ve insani krizlere yanıt olarak Halepli Suriyeli doktorlar tarafından kuruldu.
Herkesin ulaşılabilir en yüksek sağlık standardı sahip olma hakkını sağlamak için tıbbi tarafsızlık da IDA’nın çalışmalarının merkezinde yer almaktadır.
IDA, sivillerin, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının, engelsiz insani erişimin korunması için bir savunucudur.
IDA, sivillerin, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının korunması, engelsiz insani yardım erişimi, yardım sunumunun tarafsızlığı ve sivil toplumun / NGOS’un karar alma süreçlerinde anlamlı bir şekilde temsil edilmesinin savunucusudur.

İDA DEĞERLERİ

Canları kurtarma, çatışma ve felaketlerden etkilenen insanların acılarını hafifletme ve tüm insanlar için yaşam hakkının korunmasını savunmaktır.

Sağlıklı, güvenli ve herkes için onurlu yaşam temin etmek

Yerel sağlık bakım sistemlerini oluşturmak ve geliştirmek üzere

standart bir sağlık ve sosyal refah seviyesine ulaşmaktır.

Daha Fazlasını oku

NEREDE ÇALIŞIYORUZ

Bağımsız Doktorlar Derneği’nin hizmetleri ve tesisleri esas olarak Suriye’nin kuzeyinde Halep şehrinde yoğunlaşmıştır. Suriye genelindeki Lazkiye, İdlib, Hama ve IYCF hizmetlerinde aşı ve sosyal destek kampanyaları düzenliyor.

Suriye, 21. Yüzyılın en büyük insani krizidir.

Yardıma muhtaç insan: 13,1 milyon

İç göçmen : 6,6 milyon

IDA’nın yıllara göre erişimi:

2015: IDA,

Suriye’de 530.000 doğrudan yaralanıcı

2016: IDA hizmetlerini 750.000’den fazla doğrudan yararlanıcıya arttırdı

2017: IDA 694.923 doğrudan danışmanlık hizmetleri ve

803.382 aşılama hizmeti sağladı.

Toplam 1,2 milyonluk bir nüfusa

1.498.305 hizmet

Stratejik Plan

Birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri için hedeflenen alanlarda faaliyet gösteren yerel ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde entegre bir sağlık sisteminin yeniden inşa edilmesi ve tıbbi altyapının özellikle İdlib şehrindeki çatışmalardan etkilenen bölgelerde sağlanması.

Uluslararası İnsancıl Hukukun uygulanmasına ilişkin dokümantasyon ve savunma yoluyla sivillerin, sağlık personelinin ve tesislerin korunması konusunda farkındalığın artırılması.

Korunmasız nüfus gruplarına odaklı bilgilendirme kampanyaları, vaka yönetimi ve kadınlar için emzirme konusunda bilinçlendirme faaliyetlerini arttırmak ve aşılar, beslenme ve psikososyal destek sağlayarak çocukların ve kadınların sağlığını iyileştirme.

Hayat kurtaran müdahalelere öncelik vererek hasta ve yaralılara sağlık hizmetleri sunmanın yanı sıra toplum sağlığı çalışanları aracılığıyla toplumla iletişim kurma.

Kapasite geliştirme faaliyetleri ve toplum liderliğine katılanan kadınlar yoluyla Sivil Toplumun krizden etkilenen alanlarda sivil yaşamın yönetilmesine katılımının güçlendirilmesi.

0
Doktor
0
Hemşire
0
Sağlık Teknisyeni
0
Personel